CBA League: Tianjin downs Shandong, Liaoning claims 7th straight win

CBA League: Tianjin downs Shandong, Liaoning claims 7th straight win