Onion price touches Rs 100 a kilogram in Kolkata

Onion price touches Rs 100 a kilogram in Kolkata