J&K: Police attach property of Kulgam resident for sheltering terrorists

J&K: Police attach property of Kulgam resident for sheltering terrorists