Nikhita Gandhi, Shalin Bhanot, Sargun Mehta, Ravi Dubey soak in Holi spirit at Dunk Fest

Nikhita Gandhi, Shalin Bhanot, Sargun Mehta, Ravi Dubey soak in Holi spirit at Dunk Fest