Mita Vashisht at first said no to 'The Shameless', the film that got Cannes talking

Mita Vashisht at first said no to 'The Shameless', the film that got Cannes talking