Shivraj Singh Chauhan celebrates Bhai Dooj

Shivraj Singh Chauhan celebrates Bhai Dooj