Mumbai: Bollywood actor Abhishek Bachchan during the funeral of ...

Mumbai: Bollywood actor Abhishek Bachchan during the funeral of ...